Fatima Sana Shaikh Quotes

Shah Rukh Khan is the love of my life. I love Aamir Khan also.

 Fatima Sana Shaikh