Yana Kudryavtseva Quotes

I got into rhythmic gymnastics when I was four years old.

 Yana Kudryavtseva